En iyisini
hak edenlere,

en kaliteli
ürünler!

Modern dünyanın, teknolojik yeniliklerinin
ve gerekliliklerinin takipçisiyiz.

İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları politikamız 5 temel ilkeye dayanmaktadır:

Adaletli yaklaşım, Katılımcı yönetim ve şeffaflık, Verimlilik, Çalışma koşullarını sürekli geliştirme, İnsan haklarına ve çevreye saygı olma.

Bu 5 ilkeye göre İK politikamızı aşağıdaki maddeler ile özetleyebiliriz:

Şirket hedef ve stratejilerini desteklemek, Değerlerimize uygun, çağdaş insan kaynakları sistemimizi uygulamak ve geliştirmek, Tüm departmanlarımızın işbirliği içinde çalışacağı bir insan kaynakları politikası geliştirmek, İnsan kaynakları stratejik ortaklığımızı geliştirebilir bir değer yapmak, İnsan kaynakları ihtiyacının gerekleri uyarınca, bilimsel yöntemleri belirleyerek ve analiz ederek, doğru pozisyonlara en uygun ve kalifiye adayların işe alınmasını sağlamak, Çalışanların performansının gelişiminin desteklenmesi amacıyla kişisel hedeflerin şirket hedefleriyle birleştirilmesini sağlamak, İşe alım süreci sırasında, millet, dil, din, cinsiyet, politik görüş ve felsefi inanışlar açısından hiçbir ayrımcılık göstermemek, Şirket değişimi ve gelişimini yönlendirmek, Bu yaklaşımı sağlamlaştırmak için, güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak, Çalışanlarımızın sosyal ve yasal haklarına saygı göstermek.

İşe Alım Süreci

"Güvenilirlik, Girişimcilik, Yenilikçilik, Kaliteye Odaklanma ve Müşteri Odaklılık" ise listeyi tamamlayan diğer değerlerimiz arasındadır.

BSG Auto Parts’ın değerlerini ve işin gerektirdiği yetkinlikleri tam olarak karşılayacak, performansları ile fark yaratacak çalışanlarını modern yöntemlerle seçer. İnsan Kaynakları uzmanları tarafından, adaylarla yetkinlik bazlı görüşmeler yapılarak pozisyona göre yetenek ve kişilik envanterleri ile profil analizleri uygulanır. Adayların mesleki, teknik ve yönetsel durumları sorgulanır. Bu aşamalarda başarılı olan adaylar, başvurdukları pozisyonun yöneticileri ile görüşür. Tüm değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan adaylara, ilgili pozisyon için iş teklifi yapılır.

Eğitim ve Gelişim

BSG Auto Parts Ailesi’nin her ferdi; yetkinliklerini artırmak, geliştirmek, global marka olma hedefimizin gerçekleşmesinde en etkili destekleyici gücümüz olacaktır.

Ailemize yeni katılan ekip arkadaşlarımızın uyum süreçlerini hızlandırmak. Yetkinlik gelişimlerinde kariyer planlarına uyumlu eğitim faaliyetleri organize etmek. Yetenek havuzumuzda bulunan mevcut çalışanlarımızın kişisel gelişim süreçlerinde destek sağlamaktır.

Yetenek ve Kariyer Yönetimi

Stratejik hedefler doğrultusunda; ihtiyaç duyduğu insan kaynağı gereksinimlerinin belirlenmesi, bu gereksinimleri karşılayacak niteliklere sahip potansiyel çalışanların tespit edilmesi ve gerekli olan gelişim imkanlarının sağlanmasına yönelik insan kaynağı planlamasıdır.

BSG Auto Parts, çalışanlarına aynı zamanda kariyer hedefleri konusunda yol gösterirken kariyer yönetimi de yapar.

BSG Auto Parts olarak, çalışanlarımızın yeteneklerini en doğru ve objektif şekilde değerlendirebilmek ve geliştirebilmek için, global gelişmeler çerçevesinde iş süreçlerimizi sürekli geliştirmekteyiz.

BSG Auto Parts Kariyer.net

Başvuru Formu
Başvuru Türü *
Resim Yükle
Cv Yükle