En iyisini
hak edenlere,

en kaliteli
ürünler!

Modern dünyanın, teknolojik yeniliklerinin
ve gerekliliklerinin takipçisiyiz.

Açıklama
Tedarikçi Seçim Süreci

Tedarik zinciri süreci hedefleri ve stratejileri doğrultusunda yapılan analizler neticesinde, portföy zenginleştirilmesine yönelik aday tedarikçiler, "Tedarikçi Seçim Sürecine" dahil olur. Tedarikçi ile çalışmaya başlama süreci çerçevesinde, tedarikçiye birçok adımı kapsayacak şekilde değerlendirme yapılır.

BSG firması tarafından talep edilen malzeme üretme kabiliyetine sahip teknik altyapısı, maliyet uygunluğu satınalma sektör sorumlusu tarafından değerlendirilen tedarikçinin; aşağıda yer alan kurallara ilişkin detaylı bilgileri tedarikçi portalı üzerinden oluşturulan bilgi formu aracılığı ile düzenlenir.

Teknik yeterlilik, Gelişimi, Geleceği, istikrarı ve sürekliliği, Referansları ve tecrübeleri, Esnekliği ve desteği, Kalite açısından güvencesi, Mali altyapı, Kalite sistemleri, Çevre uygulamaları, İş etiği uygulamaları, Ortaklık yapısı ve varsa ilgili iş alanının gerektirdiği diğer faktörler göz önünde bulundurulur.

Açıklama
ISO 9001 - ISO 14001

Tedarikçi bilgileri değerlendirildikten sonra tedarikçi firmayı ürün yönetim uzmanları ve satınalma katılımı ile ISO 9001 kalite yönetim sistem gereklilikleri, ISO 14001’in tedarikçilerden beklentileri, iş etiği kuralları ve teknik yeterlilikler dikkate alınarak; firmanın organizasyon yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada kalite yönetim sistem koşullarına yönelik denetim planı yapılır.

Denetim sonucuna göre uygun görülen tedarikçi onaylanarak çalışmaya başlanır. Uygunluğu konusunda eksiklikler görülen tedarikçilerde gerekli iyileştirmeleri yapması noktasında süre tanınarak, tedarikçi izlemeye alınır. BSG firması olarak, çalışması uygun görülmeyen tedarikçinin süreçleri sonlandırılır.

Açıklama
Numune / Malzeme Onay Süreci

BSG firması, malzeme ve proses doğrulaması amacıyla tedarikçiden numune talep eder. Tedarikçi, numuneleri göndermeden önce uygun ölçme ve muayeneler ile numuneleri doğrulamalıdır. Tedarikçi, doğrulama kayıtlarını da numuneler ile birlikte BSG firmasına gönderir. BSG numune onay işlemi sonrasında kararını tedarikçiye bildirir. İlk numuneye onay verildikten sonra, seri üretim uygulamalarına başlanır. Tedarikçiler; BSG şartlarını etkileyen  tasarım, hammadde/malzeme ve proses değişiklikleri gibi  her türlü ürün gerçekleştirme değişikliklerini BSG’ye bildirmekle yükümlüdür. BSG teknik ekibi tarafından tedarik kapsamındaki malzemenin onaylanmaması durumunda seri üretim gerçekleşmez.

Açıklama
Tedarikçi Kontrol Sistemi

Tedarikçi kontrol sistemi kapsamında; tedarikçilerin imalat kapasiteleri, kalite yönetim sistemi yapısı, yapısal güvenliği ve çevresel etkileri analiz etmek için görevlerinde uzman teknik personeller ile ziyaretler gerçekleştirilir. Böylece kapsamlı bir check-up süreci gerçekleştirilmiş olunur.

BSG’nin hedef ve stratejileri doğrultusunda tedarikçiler imzalanan sözleşmelere uygunluk kapsamında sürekli izlenmektedir.